מועצה אזורית - רמת הנגב

בקשה למלגת לימודים מהמועצה האזורית רמת הנגב

הרשמה כסטודנט

מלגות רמת הנגב תשפ"ג- מתחברים הביתה

מועד חלוקת המלגות:

4.2023- פעימה ראשונה- חלוקת מלגות מעורבות חברתית ותושבות

(מלגאי מעורבות חברתית יקבלו פעימה שניה, ממפעל הפיס ב-8.2023)

 

סוגי המלגות מקרן דיוויס

1. מלגת תושבות:

גובה המלגה: 2,000 ₪ מקרן דיוויס.

המלגה מותנית בהתחייבות להשתתפות בכנס דיוויס שיערך ב23.3.23

 

2. מלגות מעורבות חברתית:

א. מלגת מעורבות חברתית בשיתוף מפעל הפיס:

גובה המלגה: 10,000 ₪.

מלגה בשיתוף מפעל הפיס הניתנת לסטודנטים הלומדים לימודים המוכרים ע"י המל"ג או מה"ט. המלגה מותנית בהתחייבות ל-160 שעות פעילות חברתית בתחומי המועצה, ובהגעה לכנסים והמפגשים כמפורט במסמך המדיניות.

 

ב. מלגת מעורבות חברתית מצומצמת:

גובה המלגה: 5,000 ₪

מלגה הניתנת לסטודנטים שלימודיהם אינם מוכרים ע"י מל"ג או מה"ט ועומדים בדרישות המפורטת במסמך המדיניות. המלגה מותנית בהתחייבות ל-80 שעות פעילות חברתית בתחומי המועצה, ובהגעה לכנסים והמפגשים כמפורט במסמך המדיניות.

 

פירוט מסלולי פעילות חברתית, במלגות מעורבות חברתית, לשנת הפעילות תשפ"ג

  1. חונכויות בבתי הספר במועצה- ליווי רגשי, חברתי והובלת קבוצת תלמידים במסגרת בתי הספר במועצה. מסגרת המלגה הינה 4 ש"ש קבועות באחד מבתי הספר היסודיים או התיכון האזורי במועצה.

 

  1. רובוטיקה- מיועדת לסטודנטים/יות מדריכים/ות בנפשם/ן, אחראים/יות להובלת קבוצה של ילדים. כולל הכשרה מעשית בתחילת ספטמבר. לא דרוש ידע מקצועי/טכני קודם. מסגרת המלגה הינה 4 ש"ש קבועות באחד מבתי הספר היסודיים במועצה.

 

  1. חינוך בלתי פורמלי- במסגרת התוכנית הסטודנטים/יות משובצים/ות למספר ימי עבודה מלאים ומרוכזים בפרויקטים מועצתיים, בעיקר בפעילויות נוער.

        *תינתן עדיפות לסטודנטים/יות הלומדים ומתגוררים רחוק (צפונית לב"ש)

 

  1. מתמחי מרכז צעירים-  מלגה המיועדת לסטודנטים/יות המעוניינים/ות להשפיע על הקהילה הצעירה בתחומים שונים, כגון: התיישבות, תעסוקה, צמיחה דמוגרפית, מעורבות חברתית, הקהילה הגאה, תרבות צעירים, גרפיקה, מדיה וכו'.

       *תינתן עדיפות לסטודנטים/יות הלומדים ומתגוררים במועצה ובסמיכות לה.

 

  1. מתמחי מועצה- מלגה המיועדת לסטודנטים/יות המעוניינים/ות להכיר את תחומי העשיה במחלקות השונות במועצה, לקחת חלק ולהוביל פרויקט או תוכן באותה מחלקה, לצמוח ולהיחשף לאתגרים והנכסים של המועצה. מחלקות אפשריות: שותפויות, שפ"ח, ותיקים, אגף שפ"ה, דוברות, תיירות ועוד.

 

  1. יזמות חברתית-  מלגה המיועדת עבור סטודנטים/יות בעלי רעיון ליוזמה חברתית בתחומי המועצה. במסגרת המלגה, הסטודנטים יקבלו ליווי, תמיכה ואמצעים להצלחת היוזמה החברתית.   *נדרש תיק פרויקט מפורט ובו: מטרות, יעדים, זמנים, כלים, מדדים ועוד.

 

  1. חונכות טיפולית-  פרויקט המיועד לסטודנטים הלומדים עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, חינוך מיוחד, וכדו', החל משנת הלימודים השנייה. בתוכנית זו המלגאים ילוו ילדים יחד עם מחלקת הרווחה של רמת הנגב באופן אישי.

 

  1. מלגת מנהיגות יישובית- תכנית פיילוט, במסגרתה יפעל הסטודנט ביישוב בו הוא גדל/ חי, בצמוד למזכיר היישוב. כחלק מהמלגה הסטודנט יהיה אחראי על תחום/פרויקט מסויים, ייחשף לאתגרים והנכסים של היישוב בו הוא גר ויתרום בעשייתו לקהילה המקומית.

 

לוח זמנים לבחינת הבקשות והמשך טיפול

אמשך תקופת ההגשה למלגות: 1/7-31/8/2022.  על הסטודנטים להגיש את הבקשות לקבלת המלגה לשנת הלימודים תשפ"ב 2021-2022 באמצעות הטופס המקוון באתר האינטרנט של המועצה  www.rng.org.il

ב.  לאחר תאריך זה תהיה המערכת פתוחה רק לצורך השלמת מסמכים לבקשות שכבר נפתחוזאת עד לתאריך 1 לדצמבר 2022 בשעה 24:00.

לתשומת לב מגישי הבקשות: מרגע סגירת המערכת המקוונת לא תתאפשר גישה לפתיחת הגשת בקשהיש לוודא במייל: meoravut@rng.org.il שתהליך הגשת הבקשה אכן הסתיים ולא רק תהליך הרישום לאתר. כמו כן, בקשות אשר לא ימולאו במלואן לא יטופלו והבקשה תידחה.

 גהודעות על אישור לקבלת מלגה יימסרו עד 31/12/2022.

פלאייר מעודכן.pdf