מסמך מדיניות

מלגות רמת הנגב תשפ"ג- מדיניות ומידע

 

חברי ועדת המלגות:

 1. יו״ר הועדה – ד"ר ספי מלכיאור , מנהלת אגף קהילה וחינוך.
 2. איילה פז- נציגת ציבור- תושבת קדש ברנע.
 3. סיימון ברק- נציג ציבור- תושב מדרשת בן גוריון.
 4. הדס אלגד – נציגת ציבור – תושבת כפר רתמים.
 5. ארז לוזון- נציג ציבור- תושב מרחבעם.

 

מועד חלוקת המלגות:

4.2023- פעימה ראשונה- חלוקת מלגות מעורבות חברתית ותושבות

9.2023- פעימה שניה- חלוקת מלגות פיס למלגאי מעורבות חברתית

 

סוגי מלגות רמת הנגב

 1. מלגת תושבות:

         גובה המלגה: 2,000 ₪ מקרן דיוויס.

         המלגה מותנית בהתחייבות להשתתפות בכנס דיוויס שיערך בתאריך 23.3.23 בשעות           הערב

         מספר מלגות לחלוקה: 50

 

 1. מלגות מעורבות חברתית: מלגות המותנות בביצוע שעות פעילות חברתית באחד המסלולים השונים, כמפורט מטה, בתקופת הפעילות 10.2022-8.2023

 

           א. מלגת מעורבות חברתית בשיתוף הפיס:

               גובה המלגה: 10,000 ₪.

               המלגה מיועדת לסטודנטים הלומדים לימודים המוכרים מל"ג או מה"ט.                             המלגה  מותנית בהתחייבות וביצוע 160 שעות פעילות חברתית.

               מספר מלגות לחלוקה: 50

 

            ב. מלגת מעורבות חברתית מצומצמת, ללא הפיס:

                גובה המלגה: 5,000 ₪.

                המלגה מיועדת לסטודנטים שלימודיהם אינם מוכרים ע"י מל"ג או מה"ט, והם                  עומדים בתנאים המפורטים בתקנון. נדרשת התחייבות לביצוע 80                                      שעות פעילות חברתית.

                מספר מלגות לחלוקה: 13

 

פירוט מסלולי פעילות מלגות מעורבות חברתית בשנת הפעילות תשפ"ג:

 1. חונכויות בבתי הספר במועצה- ליווי רגשי, חברתי והובלת קבוצת תלמידים במסגרת בתי הספר במועצה. מסגרת המלגה הינה 4 ש"ש קבועות באחד מבתי הספר היסודיים או התיכון האזורי במועצה.              מס' תקנים: 15

 

 1. רובוטיקה- מיועדת לסטודנטים מדריכים בנפשם, שיובילו קבוצת תלמידים בתחום הרובוטיקה. כולל הכשרה מעשית בתחילת ספטמבר. לא דרוש ידע מקצועי/טכני קודם. מסגרת המלגה הינה 4 ש"ש קבועות באחד מבתי הספר היסודיים במועצה.   מס' תקנים: 5

 

 1. חינוך בלתי פורמלי- במסגרת התוכנית הסטודנטים משובצים למספר ימי עבודה מלאים ומרוכזים בפרויקטים מועצתיים, בעיקר בפעילויות נוער.       מס' תקנים: 14

            *תינתן עדיפות לסטודנטים/יות הלומדים ומתגוררים רחוק (צפונית לב"ש)

 

 1. מתמחי מרכז צעירים-  מלגה המיועדת לסטודנטים המעוניינים להשפיע על הקהילה הצעירה בתחומים שונים, כגון: התיישבות, תעסוקה, צמיחה דמוגרפית, מעורבות חברתית, הקהילה הגאה, תרבות צעירים, גרפיקה, מדיה וכו'.     מס' תקנים: 5

       *תינתן עדיפות לסטודנטים הלומדים ומתגוררים במועצה ובסמיכות לה.

 

 1. מתמחי מועצה- מלגה המיועדת לסטודנטים המעוניינים להכיר את תחומי העשייה במחלקות השונות במועצה, לקחת חלק ולהוביל פרויקט או תוכן באותה מחלקה, לצמוח ולהיחשף לאתגרים והנכסים של המועצה. מחלקות אפשריות: שותפות, שפ"ח, ותיקים, אגף שפ"ה, דוברות, תיירות ועוד.          מס' תקנים: 8

 

 

 1. יזמות חברתית-  מלגה המיועדת עבור סטודנטים בעלי רעיון ליוזמה חברתית בתחומי המועצה. במסגרת המלגה, הסטודנטים יקבלו ליווי, תמיכה ואמצעים להצלחת היוזמה החברתית.   *נדרש תיק פרויקט מפורט ובו: מטרות, יעדים, זמנים, כלים, מדדים ועוד.          מס' תקנים: 5

 

 

 1. חונכות טיפולית-  פרויקט המיועד לסטודנטים הלומדים עבודה סוציאלית, פסיכולוגיה, חינוך מיוחד, וכדו', החל משנת הלימודים השנייה. בתוכנית זו הסטודנטים מלווים ילדים יחד עם מחלקת הרווחה של רמת הנגב באופן אישי.             מס' תקנים: 6

 

 

 1. מנהיגות יישובית- תכנית פיילוט, במסגרתה יפעל הסטודנט ביישוב בו הוא גדל/ חי, בצמוד למזכיר היישוב. כחלק מהמלגה הסטודנט יהיה אחראי על תחום/פרויקט מסויים, ייחשף לאתגרים והנכסים של היישוב בו הוא גר ויתרום בעשייתו לקהילה המקומית.            מס' תקנים: 5

 

** סטודנטים לתואר ראשון או שני ללימודי ארכיאולוגיה- מוזמנים לפנות טלפונית, לברר לגבי מלגה במסגרת רשות העתיקות.

 

שיקולים במתן מלגות מעורבות חברתית:

 1. הסטודנטים יעברו תהליך מיון. במידה ויימצאו מתאימים מבחינת כישורים וזמינות ישולבו בפעילות ו/או בפרויקטים, על בסיס 'כל הקודם זוכה'.
 2. תינתן עדיפות לפונים שטרם קיבלו מלגת מעורבות חברתית בעבר.
 3. הוועדה שומרת לעצמה הזכות להחליט על קריטריונים נוספים לאישור או דחיית בקשות למלגת מעורבות חברתית עד למועד האחרון להגשת המלגות.
 4. תינתן אפשרות להגיש בקשות חריגות לועדת החריגים. הועדה תבחן כל מקרה לגופו ושומרת לעצמה את הזכות לאשר או לדחות בהתאם למקרה.

 

תנאים ושיקולים למתן מלגות התושבות:

 1. תושבים מעל גיל 35 ו/או בעלי משפחה.
 2. תושבים המתגוררים במועצה לפחות שנתיים לפני הגשת הבקשה למלגה.
 3. תושבים המתחייבים למגורים בתחומי המועצה לפחות שנתיים בטווח של 5 שנים מיום קבלת המלגה.
 4. תינתן עדיפות לתושבים שלא קיבלו מלגת תושבות בעבר.
 5. עדיפות ללומדים מקצועות הוראה, לימודי תעודה במקצועות טכנולוגיים, מקצועות הרפואה והוראת הגיל הרך.
 6. הוועדה שומרת לעצמה את הזכות להחליט על קריטריונים נוספים לאישור או דחיית בקשות למלגת תושבות עד המועד האחרון להגשת המלגות.
 7. תינתן אפשרות להגיש בקשות חריגות לועדת החריגים. הועדה תבחן כל מקרה לגופו ושומרת לעצמה את הזכות לאשר או לדחות בהתאם למקרה.

*פונה שאינו זכאי למלגת מעורבות חברתית, תיבחן בקשתו למעבר למסלול תושבות ולהיפך.

 

לוח זמנים לבחינת הבקשות והמשך טיפול

אמשך תקופת ההגשה למלגות: 1/7-31/8/2022.  על הסטודנטים להגיש את הבקשות לקבלת המלגה לשנת הלימודים תשפ"ג 2022-2023 באמצעות הטופס המקוון באתר האינטרנט של המועצה  www.rng.org.il

ב.  לאחר תאריך זה תהיה המערכת פתוחה רק לצורך השלמת מסמכים לבקשות שכבר נפתחוזאת עד לתאריך 1 לדצמבר  2022 בשעה 24:00.

לתשומת לב מגישי הבקשות: מרגע סגירת המערכת המקוונת לא תתאפשר גישה לפתיחת הגשת בקשהיש לוודא במייל: meoravut@rng.org.il שתהליך הגשת הבקשה אכן הסתיים ולא רק תהליך הרישום לאתר. כמו כן, בקשות אשר לא ימולאו במלואן לא יטופלו והבקשה תידחה.

ייעוץ לגבי המסלולים השונים אפשרי בטלפונים הבאים: כנרת- 054-6587656, ניצן- 052-2783524

 גהודעות על אישור לקבלת מלגה יימסרו עד 31/12/2022.